De Natuurlijke Eet Leefwijzer
De meest voorkomende aandoening van het hormoonstelsel bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd is Polycysteus Ovarium Syndroom, beter bekend als PCOS. Naar schatting 10 tot 15 procent van alle Nederlandse vrouwen lijdt aan PCOS.
 
Bron gezondheidsplein.
 
Wat zijn de symptomen van PCOS?

Het PolyCysteus Ovarium Syndroom (PCOS) werd voor het eerst beschreven in 1935 door de artsen Stein en Leventhal en gedurende vele jaren stond het dan ook bekend als het syndroom van Stein en Leventhal. PCOS is de afkorting voor polycysteus ovarium syndroom. Letterlijk betekent dit dat er meerdere (poly) vochtblaasjes (cysten) in de eierstok (ovarium) aanwezig zijn. PCOS komt voor bij vijf tot tien procent van alle vrouwen. 

Bij dit syndroom zijn de waarden van verschillende hormonen in je lichaam verhoogd of juist verlaagd. Hierdoor is het proces van rijping van de eiblaasjes verstoord, waardoor er in de eierstokken kleine met vocht gevulde blaasjes ontstaan: follikels. Bij PCOS kan er gedurende langere tijd geen eisprong plaatsvinden, waardoor je een verminderde vruchtbaarheid hebt en niet menstrueert. Daarnaast kunnen overbeharingacné en overgewicht ook symptomen zijn van PCOS. 

 

Hoe PCOS ontstaat is niet bekend. Waarschijnlijk is er niet maar één oorzaak en zijn er meerdere hormonen betrokken bij PCOS. Vaak is er een verhoogde waarde van de hormonen LH, testosteron en insuline bij PCOS en een verlaagde waarde van het hormoon FSH. Een deel van de oorzaak van PCOS is erfelijk, in sommige families komt het vaker voor dan in andere. Daarnaast speelt ook overgewicht een rol. Mensen die aanleg hebben voor PCOS, krijgen PCOS als er sprake is van overgewicht. 

 

Er is mogelijk sprake van PCOS als je minstens twee van de onderstaande symptomen hebt:

  • geen of onregelmatige menstruatie;
  • teveel mannelijk hormoon in je lichaam;
  • veel kleine eiblaasjes (follikels) in de eierstokken (wordt met een echo vastgesteld).
 

De belangrijkste korte termijn gevolgen van PCOS zijn overbeharing, acné en verminderde vruchtbaarheid. Op de lange termijn kan PCOS voor de volgende gezondheidsproblemen zorgen: suikerziekte (diabetes mellitus type II)hart- en vaatziektenhoge bloeddruk en baarmoederslijmvlieskanker. Meestal treden deze problemen pas na de overgang op. Veel van deze problemen hangen samen met overgewicht en een verminderde gevoeligheid voor insuline. Als deze problemen vroegtijdig vastgesteld en behandeld worden, zullen de gevolgen op de lange termijn verminderen. 

 
Lees meer over PCOS klik hier en PCOS en voeding klik hier.
Maak simpel je website Eigen site maken